Η Ascend I.K.E. ιδρύθηκε το 2020 με κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Εδρεύει στο Κορωπί Αττικής.

Οι σύμβουλοι μας, με την πολυετή εμπειρία τους, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε την καλύτερη δυνατή λύση για εσάς ή την επιχείρησή σας.

info@ascend.gr
Τηλ: 210 2206904